Bodemdaling gaat sneller dan verwacht

In grote delen van Nederland daalt de bodem. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel gestaag, waardoor het niveauverschil tussen zee en land steeds groter wordt. Menselijke ingrepen kunnen het effect versterken: ontwatering van veengebieden bijvoorbeeld, heeft inklinking tot gevolg, waardoor de bodem nog verder naar beneden zakt dan van nature al gebeurt. Voor meer informatie zie onderstaande links:

Bodemdaling in Nederland

We zakken steeds verder en de zeespiegel stijgt, dus we kunnen ons eigenlijk niet zo veel hoogteverlies meer permitteren. Daarom begint er een gevoel van urgentie te ontstaan. - aardwetenschapper Gilles Erkens

Klik hieronder voor het complete interview:
'Elke keuze heeft verliezers'

Het rapport van TU Delft uit 2018:
Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht

De Actuele Bodemdalingskaart Nederland geeft een gedetailleerd overzicht van de actuele stand van zaken t.a.v. bodemdaling in Nederland. Waterschappen kunnen deze metingen gebruiken om effectiever om te gaan met hun peilbeheer.
Bodemdalingskaart Nederland

Wil je de reacties lezen of reageren?