Ontwikkeling Dordwijkzone biedt kansen voor Wellant Dordrecht

De Dordwijkzone, de groene ruggengraat van Dordrecht, is de zone van sportparken die het Wantij en de Nieuwe Dordtse Biesbosch met elkaar verbindt. Een groene verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied, die van groot belang is om van Dordrecht een klimaatbestendige stad te maken. Om invulling te geven aan de rol die de Dordwijkzone in de toekomst van de stad kan spelen, heeft de gemeente gebruikers, belanghebbenden en experts gevraagd om hierover mee te denken middels een ontwerpsessie. Wellantcollege mbo Dordrecht is vanuit het onderwijs bij dit project betrokken en zal studenten koppelen aan de ontwikkeling van de Dordwijkzone. Dit gebeurt onder de vlag van Blauwe Hotspot Dordrecht.

Rol Dordwijkzone in groeiend Dordrecht

Door de bouwopgave van 10.000 woningen krijgt de Dordwijkzone een nóg belangrijkere rol voor de stad Dordrecht en haar wijken. De ontwikkeling van dit gebied is bedoeld om de stad aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe bewoners, maar ook om de stad toekomstbestendig te maken. De Dordwijkzone verbindt de stad met het buitengebied en bestaat nu nog uit losse gebieden. Het landschappelijke en parkachtige karakter van de Dordwijkzone met recreatiemogelijkheden biedt kansen om deze zone te verbeteren tot een waardevol geheel voor inwoners en bezoekers van Dordrecht.

Ideeën voor Stadspark Dordwijk

Thema's als gezondheid, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en recreatie zijn van groot belang voor een groeiende stad, maar kunnen door de groei onder druk komen te staan. Binnen deze thema's zijn al initiatieven bij de gemeente Dordrecht bekend, bijvoorbeeld om de biodiversiteit te versterken. Ook zijn er initiatieven vanuit de stad, zoals het gedeeltelijk openstellen van sportpark Reeweg. Met het organiseren van een ontwerpsessie op 25 november jl. werden meer ideeën verzameld voor de ontwikkeling van de Dordwijkzone. Tijdens de ontwerpsessie zijn de contouren geschetst van een nieuw te vormen Stadspark Dordwijk. De ideeën voor Stadspark Dordwijk zullen de komende maanden verder uitgewerkt worden.

Wil je de reacties lezen of reageren?