Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland

Onderzoek WUR "Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland."

Gemeenten hebben te maken met grote opgaven die veel ruimte kosten. Daarom is het belangrijk om te komen tot een integrale ruimtelijke visie voor dit gebied. De in dit rapport beschreven werkwijze ‘Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland’ helpt een gemeente (of andere initiatiefnemer) om in relatief korte tijd te komen tot een overzicht van de belangrijkste vraagstukken op het snijvlak van het stedelijke domein en het omliggende landelijke gebied.

De ontwikkelde werkwijze is doorlopen met twee gemeenten die al langer werken aan klimaatadaptatie, namelijk Dordrecht en Den Bosch. Uit de zoektocht die heeft geleid tot de ontwikkelde werkwijze kwam een groot aantal aandachtspunten naar voren. De belangrijkste zijn:

  •  Schaal en spelers: De belangen kunnen per gemeente verschillen, en het gebied dat relevant is vanuit de optiek van klimaatadaptatie, sluit niet persé aan op bestaande samenwerkingsverbanden.
  •  Complexiteit: Het combineren van opgaves biedt nieuwe mogelijkheden, maar geeft ook complexiteit, vraagt om een brede blik en om gedegen afwegingen tussen soms strijdige belangen.
  •  Kennis en tijd: Veel gemeenten missen capaciteit en financiën. Er komt heel veel op hen af en de grote opgaven worden vaak ‘stand-alone’ opgelost door ter zake deskundigen. Er wordt onvoldoende tijd genomen – en er is onvoldoende expertise – om te komen tot integrale visievorming.

Zie hier als je het totale artikel wilt lezen: https://edepot.wur.nl/564749

Wil je de reacties lezen of reageren?