Ontwikkeling opleiding LSK

Wellantcollege is gestart met een brede opleiding Leefbare Stad en Klimaat, voor de aankomende opzichter/uitvoerders in de groene ruimte. Hierin komen thema’s als biodiversiteit, circulaire economie en natuurinclusief bouwen aan bod. Het is een kans om opleidingen te bundelen en te zorgen voor innovatief onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.

Jaar 1

De opzet van de gehele opleiding Leefbare Stad en Klimaat en de materialen van eerste leerjaar zijn ontwikkeld en zijn geïmplementeerd. In het eerste leerjaar komt vooral de basislesstof van de Groene ruimte aan de orde, de bewustwording van de noodzaak van ‘groen denken’ en de grondhouding van de student.

Jaar 2

Het tweede leerjaar staat in het teken van specifieke thema’s:
Water – economie – temperatuur
Lucht – voedsel – welzijn
Biodiversiteit – energie:

Dit gebeurt met themakaarten, een soort inhoudsopgave van de te behandelen onderwerpen. En er wordt gewerkt met  een casusbenadering. Dit geeft een beeld van de contexten waarin de thema's onderzocht worden. Daarna stappen de studenten in een levensechte casus ofwel een project!

‘Een project is een uniek complex van werkzaamheden die zijn gericht op een vooraf met elkaar overeengekomen resultaat dat met beperkte, met de opdrachtgever overeengekomen middelen en binnen een bepaalde tijd moet worden gerealiseerd’. (Planmatig beheer buitenruimte, Larenstein, Velp)

Jaar 3

Leerjaar 3 staat in het teken van projectmanagement.

Projectmanagement is het sturing geven aan het verloop van een project. Hiervoor is de projectleider of projectmanager verantwoordelijk. In het derde leerjaar wordt uitgebreid aandacht besteed aan het managen van projecten. In het tweede leerjaar leert de student eerst om planmatig te werken bij de uitvoering van projecten.

Door het ontleden van een project in verschillende onderdelen, krijgt de student meer vat op de essentie van de opgave. Hierdoor is hij in staat om voor elk specifieke project de juiste keuzes te maken.

Schematisch zien we de volgende vijf onderdelen:

1. Problemen en bedreigingen

2. Betrokkenen

3. Voelbare effecten in het dagelijks leven

4. Toegepaste oplossingen

5. Toekomst en ontwikkelingen ‘leefbare en klimaatbestendige stad’

Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we een mooie nieuwe en uitdagende opleiding. Dank voor de energie die jullie er nu al in gestoken hebben vanuit verschillende gemeentes, waterschappen en groenvoorzieners!

Wil je de reacties lezen of reageren?