Verslag Klimaatwerkplaatsen

Verslag Klimaatwerkplaatsen (van 12 januari 2021)

In dit stukje wil ik je graag uitleggen wat klimaatwerkplaatsen zijn. Doordat klimaatverandering steeds beter zichtbaar is, en de overheid steeds meer verzoekt om hier oplossingen op te vinden, hebben enkele instanties de handen in een geslagen om samen te praten over de problemen die we vandaag de dag hebben omtrent het klimaat. De vergaderingen worden gehouden door middel van het programma zoom.

De gastspreekster Lidwien Reyn heeft de taak om de vergadering in goede banen te leiden. Ze kondigt een onderwerp aan, en vertelt kort waar het onderwerp over gaat. Binnen de tijd van de zoommeeting worden kleine vergaderingen gemaakt van drie of vier personen. In deze vergadering bespreek je het gegeven onderwerp. Doordat er mensen met veel verschillende functies bij elkaar komen, geven mensen hun belangen aan die bij hun werkrichting spelen.

Een vergadering duurt meestal 2,5 uur. In deze tijd geven mensen uit de vergadering presentaties. De vergadering wordt gebruikt om met mensen uit alle hoeken van de samenleving te overleggen over de vraagstukken rondom klimaat die we in de toekomst tegen moeten gaan.

Aan tafel zitten heel veel soorten mensen. Van boeren, tot burgers en buitenlui. Met al deze mensen praten we over onderwerpen als hoe we het bijvoorbeeld voor de boeren ook financieel gunstig kunnen maken om duurzaam te gaan boeren.

Rick van Pelt, mbo-student Wellantcollege Dordrecht (namens de projectgroep)

Wil je de reacties lezen of reageren?