Cirkellab

Wie zijn wij?

Focus op regionale circulaire economie

Cirkellab specialiseert zich in de kansen die een circulaire economie biedt. Vanuit economische, duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, materialen, producten en afval – een circulaire aanpak brengt al deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen. Met uitgebreide ervaring op elk van de benodigde deelgebieden, richt Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot een concrete aanpak die overheden, bedrijven, onderwijs én studenten in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen, oplossingen en businesscases. Op regionale schaal krijgen we deze synergie als eerste concreet: uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen kenmerken de nieuwe regionale, circulaire economie.

Onze ‘one cycle up’-aanpak: van kleine, concrete stappen naar blijvende impact

Nieuwe kansen vinden we niet alleen in efficiëntere processen, bestaande toepassingen, ketens of samenwerkingen, maar juist ook daarbuiten. Het begint dan met het ontdekken van nieuwe uitdagingen, oplossingen, cross-sectorale samenwerkingen en ketendenken. Gevolgd door de ontwikkeling van nieuwe markten, processen, ontwerpen, diensten en/of businessmodellen. Pas dán halen we echt meerwaarde uit het ondernemen in een nieuwe, circulaire economie met toekomstbestendige business, minder schade, meer werkgelegenheid en slimmer (her)gebruik van materialen, onderdelen en producten. Daarbij hanteren wij een pragmatische, bottom-up benadering. Een stap-voor-stap benadering waarbij de ambitie van de betreffende partij centraal staat.

Waarom vinden we het belangrijk om met het onderwijs samen te werken?

In het algemeen, vinden wij het  nuttig, maar ook heel erg leuk om samen met studenten en scholieren te werken aan projecten bij bedrijven. Dat levert voordeel op voor iedereen! Ten eerste; de jeugd is de toekomst. Dus als wij scholieren en studenten enthousiast maken over de mogelijkheden en kansen van een circulaire economie, dan helpt dat in de toekomst. Zij nemen dat mee naar de bedrijven waar zij later gaan werken, of in het bedrijf dat zij evt. zelf op gaan starten. Daarnaast is het ook belangrijk om nu al samen te werken aan echte vraagstukken. Zo leren bedrijven toekomstige medewerkers kennen en worden de studenten en scholieren beter voorbereid op hun werk. Bovendien hebben jongeren vaak frisse ideeën; ze denken vanuit een ander perspectief. En dat levert bedrijven ook weer nieuwe inzichten op. Al met al is dat dus handig voor beide partijen! En in de tussentijd maakt het werken aan praktische vraagstukken het leren leuker en laagdrempeliger.

Hoe zien wij de toekomst?

In onze wereld hebben wij nu al te maken met grote uitdagingen, zoals: klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, luchtvervuiling, hittestress in steden etc. etc. Groen Onderwijs, zoals Wellant, gaat hier meer mee te maken krijgen, maar kan hier ook een positieve bijdrage aan geven. Cirkellab ondersteunt daarbij, door haar kennis en haar netwerk te delen, door de studenten mee te nemen in deze vraagstukken en te enthousiasmeren, en met andere partijen, waaronder dus de bedrijven, samen te werken om hier in te groeien, om samen ook betere oplossingen te bedenken.

Contactpersoon

De heer A.J. (Jeroen) Put; 06-38299813; [email protected]