Waterschap Rivierenland

Wie zijn wij?

Wij zorgen voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Om dit te bereiken staan wij voor expertise, deskundigheid en vakmanschap. Wij hebben oog voor andere belangen, werken samen met de omgeving, bewegen mee met de ontwikkelingen én werken aan de toekomst.

Waarom vinden we het belangrijk om met het onderwijs samen te werken?

Samenwerking tussen onderwijs en waterschappen is essentieel voor een betere aansluiting tussen theorie  en praktijk. Voor goed waterbeheer in de toekomst is het van belang dat er kennisuitwisseling tussen onderwijs en waterschap plaatsvindt. Voor een opleiding is aansluiting met het werkveld belangrijk en voor het waterschap is het belangrijk om goed opgeleide mensen te krijgen. Tevens hebben we, voor nu én in de toekomst, mensen nodig die zich willen inzetten voor sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Echter lopen we met de krapte op de arbeidsmarkt het gevaar om niet de gewenste instroom van nieuwe medewerkers te kunnen realiseren en hebben we een grote opgave om toekomstig talent te bereiken, hen te laten kiezen voor een water gerelateerde opleiding en uiteindelijk te verleiden te kiezen voor een baan in de waterwereld.

Niet alleen de aansluiting is belangrijk. De samenwerking draagt ook bij aan een beter begrip van onze waterschapstaken en aan waterbewust gedrag.

Hierdoor vergroot het waterbewustzijn van jongeren.

Hoe zien wij de toekomst?

Meer jongeren hebben kennis over water en werk van de waterschappen. We zorgen, samen met het onderwijs, ervoor dat er voldoende waterprofessionals zijn.

Contactgegevens & Contactpersoon

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Adela Harbas | [email protected]