Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen

Via Leven Lang Ontwikkelen kan iedereen, werkenden en werkzoekenden, scholing genieten. De Nederlandse overheid biedt geregeld een subsidie van € 1.000, het STAP-budget. De volgende ronde om deze subsidie aan te vragen is 2 januari 2023. Voor onderstaande cursussen mag deze subsidie aangevraagd worden.

Doelgroep: medewerkers van waterschappen

Niveau: Deeltijd BBL, niveau 4

Interessant voor:  iedereen die wil kennismaken met watermanagement, of de bestaande kennis wil verbreden of actualiseren. 

Masterclasses

De topopleiding Watermanagement is opgebouwd uit vier onderdelen. Deze zijn ook als losse masterclass te koop. Iedere masterclass duurt twee dagen.

Dit is interessant voor jou als: je interesse hebt in de flora en fauna in zoete aquatische ecosystemen.

Dit is interessant voor jou als: je jezelf wil verdiepen in de waterveiligheid in Nederland.

Dit is interessant voor jou als: je meer kenis op wil doen over een circulaire kijk op rioolwater en de rol van waterschappen bij de energietransitie.

Dit is interessant voor jou als: je op het gebied van waterbeheer oplossingen wil onderzoeken voor de gevolgen van klimaatverandering in stedelijk gebied