Bidbook Klimaathuis Dordrecht is overhandigd aan Waterschap Hollandse Delta

Bidbook Klimaathuis overhandigd aan Waterschap Hollandse Delta

Het Klimaathuis Dordrecht.

Een unieke wereld van kennis, ervaring en innovatie op het gebied van klimaat, klimaatverandering en weer.

 

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een feit. Dit is goed zichtbaar in onderwerpen gerelateerd aan water. We hebben te maken met tekorten en overstromingen. Watervervuiling. Extreem weer. Al deze problemen hebben een groots effect op onze leefomgeving.

De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan is voor de meeste mensen wel duidelijk. We hebben op dit moment niet voor alle vraagstukken een oplossing. Maar we kunnen wel sámen werken om de oplossingen te vinden en te bereiken.

De eerste stap

Een belangrijke eerste stap om klimaatverandering tegen te gaan, is het delen van kennis en expertise op dit gebied. Educatie en inspiratie over klimaatverandering is van essentieel belang.

Gezamenlijk initiatief Gemeente Dordrecht en Yuverta

Klimaathuis Dordrecht is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Dordrecht en Yuverta. In het klimaathuis willen wij werken aan de uitdagingen van klimaatadaptatie en waterproblematiek. We willen werken aan een toekomstbestendige, leefbare stad en dit onder de aandacht brengen van een breder publiek.

Bidbook Klimaathuis Dordrecht

Onze ambitie is om in 2026 het Klimaathuis Dordrecht te realiseren. Dit is geformuleerd in een Bidbook met handige Augmented Reality (AR) voorbeelden van hoe een klimaatadaptieve samenleving er uit zou kunnen zien.

Strategisch partnerschap Blauwe Hotspot Yuverta & Waterschap Hollandse Delta

Door samenwerking in de regio verbindt Yuverta zich middels de Blauwe Hotspot aan blauwgroene agenda’s. Zo is ook het strategisch partnerschap met Waterschap Hollandse Delta ontstaan. Het was dan ook een grote eer dat voorzitter College van Bestuur van Yuverta, Anne-marie Moons, het Bidbook Klimaatboek Dordrecht aan Heemraad Henk van der Drift overhandigde.

Bestuursopdracht

Betrokken partijen staan nu op een belangrijk punt. We streven naar het betrekken van zoveel mogelijk partijen bij de realisatie van het klimaathuis. Dit willen we zowel regionaal, provinciaal, nationaal als internationaal realiseren met Dordrecht als innovatie- en klimaatstad van Europa. Tijdens de bijeenkomst tussen Yuverta en Waterschap Hollandse Delta is gesproken over een invulling van een dergelijke samenwerking. Er is geconcludeerd dat een onderzoek naar de haalbaarheid van het klimaathuis nodig is.

Augmented reality voor iedere generatie?

Ook is er na wat gestuntel met smartphones en iPads vastgesteld dat de innovatieve augmented reality-onderdelen van het bidbook toch écht meer aan de volgende generatie toebehoren. Mooi in lijn met onze missie, om de aarde ook voor de volgende generaties te behouden!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze ambitie om in 2026 het Klimaathuis te realiseren? Of betrokken worden? Neem dan contact op met Joris van der Gun via [email protected].

Wil je de reacties lezen of reageren?