Eerste klimaatneutrale wedstrijd in Nederlands Betaald Voetbal

Een klimaatneutrale voetbalwedstrijd. Wat een opgave! Innovatiemanager Leon Vlemmings is de uitdaging aangegaan en organiseert voor FC Dordt de eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd in het Nederlands Betaald Voetbal. Hier lees je onze bijdrage hieraan.

Klimaatneutraal

Een echt klimaatneutrale wedstrijd zou natuurlijk op basis van een gedegen meting moeten, zoals een Life Cycle Assesment (LCA) - meting. Maar, hoe zonde zou het zijn om enkel tijd, geld en energie te steken in zo'n meting zonder stappen te zetten? Klimaatneutraal betekent dat een activiteit geen bijdrage levert aan klimaatverandering. Je kent het misschien ook als 'net zero'. Dit wordt over het algemeen uitgedrukt in koolstofdioxide, beter bekend als CO2. CO2 is één van de gassen die het meeste bijdragen aan klimaatverandering. Hoe dat precies werkt lees je hier.

 

Stappen naar een klimaatneutrale voetbalwedstrijd

Om klimaatneutraal te zijn is het van belang dus minder CO2 uit te stoten. CO2 die wel wordt uitgestoten moet worden gecompenseerd. Door dit zo afgekaderd te maken als één voetbalwedstrijd, heeft Energiek Dordt een relevante partijen samengebracht om hier bewustzijn over te creëeren. 

Gezamelijk is nagedacht over welke onderdelen van de voetbalwedstrijd aangepast kunnen worden om te zorgen voor minder uitstoot. De partijen zijn tot de volgende punten gekomen:

  • Gebruik van materiaal waar diesel voor nodig is, zoals de noodgenerator de tractor van de materiaalman en de gasbranders om tribunes te verwarmen;
  • Het transport van spelers en supporters;
  • Toepassing van groene daken waar mogelijk;
  • Continue samenwerking en open blijven staan voor verdere verbetering.

Het gave is: er zijn direct veranderingen doorgevoerd! De tractor van de materiaalman is nu al electrisch.

 

 

bron: smartdeltadrechtsteden.nl

Verbinding met bedrijfsleven

Meer beplanting zorgt voor meer opname van CO2. Ook draagt dit bij aan wateropvang. De Blauwe Hotspot en Groendakcoach zijn daarom partners. Groendakcoach is ook actief in het netwerk van Energiek Dordt en draagt aan de klimaatneutrale voetbalwedstrijd bij door groene daken te plaatsen in het stadion. Daarnaast onderzoekt practor Water & Bodem Patrick Asmawidjaja of de groene daken duurzamer kunnen. Eén van de bestaande systemen is de zogeheten sedummixmat. De huidige substraatlaag van de lichtgewichte versie bestaat uit glaswol. Groendakcoach heeft de vraag gesteld om te onderzoeken of deze laag te vervangen is met een lokaal, circulair en het liefst bio-based alternatief en is het belangrijk dat dit materiaal een lange levensduur heeft en geen schadelijk stoffen in het riool terecht komen.

 

 

 

Verbinding met onderwijs

De Blauwe Hotspot heeft Energiek Dordt verbonden aan studenten voor de volgende vraagstukken:

  • MBO-studenten van de opleidingen Natuur, Water & Recreatie, Hovenier en Leefbaar Stad & Klimaat buigen zich over het watergebruik. Kan dit duurzamer?
  • MBO-studenten van de opleiding Bloem, groen en styling zetten zich in voor een duurzaam alternatief voor de bloemstukken in de business lounge. 
  • Studenten van ROC Da Vinci College en Associate Degree engineering studenten van Dordrecht Academy ontwerpen een testopstelling voor het onderzoek naar een alternatief voor de substraatlaag in groene daken. Deze opstelling zal door studenten van Yuverta worden gebruikt om verschillen te meten op het gebied van absorptie en uitloging van ongewenste stoffen tussen nature based of juist circulaire materialen. Het circulaire materiaal zal bestaan uit oude voetbalshirts van FC Dordt. 

 

Bron afbeelding

Wil je de reacties lezen of reageren?