Het Groenste Fietsnetwerk van Nederland

Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden gaat de basis vormen voor een kilometerslange brede ecologische zone. Het uitgebreide fietsnetwerk, dat als groene ruggengraat de plaatsen in de stedelijke zone van Alblasserdam tot en met Gorinchem met elkaar verbindt, biedt kansen om de regionale biodiversiteit te versterken. Door op een praktische manier de bermen en de groengebieden langs het fietsnetwerk aan elkaar te koppelen, ontstaan er kleinschalige ecologische verbindingen met meer ruimte voor de natuur. De provincie Zuid-Holland en verschillende kennispartners helpen bij de realisatie.

Ecologische verkenning, werkplaatsen en monitoring

Om dit plan te realiseren wordt er gewerkt langs 3 werklijnen: als eerste een ecologische verkenning waarbij data verzameld wordt om meer inzicht te krijgen in de bestaande ecologische verbindingen en waar de kansen liggen om de biodiversiteit te verhogen; als tweede het inrichten van werkplaatsen voor kennisdeling; en als laatste het opzetten van een monitoringsprogramma voor urbane soorten, zoals vogels, vleermuizen en vlinders. De monitoring wordt uitgevoerd door vrijwilligers (citizen science), die ook na dit project betrokken blijven bij de betreffende meetnetten. Door natuurdata te verzamelen komen vrijwilligers meer over de natuur te weten en raken ze meer betrokken bij hun leefomgeving.

Groen onderwijs

Het groene onderwijs speelt ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het Groenste Fietsnetwerk van Nederland. In overleg met de deelnemende gemeenten wordt bijvoorbeeld gekeken of er stageplekken aangeboden kunnen worden voor specifieke onderzoeken zoals het vergroenen van bedrijventerreinen, het nemen van klimaatadaptieve maatregelen of het vergroten van biodiversiteit. De betrokken onderwijsinstellingen zijn Wellantcollege Ottoland, Wellantcollege mbo Dordrecht, HAS Hogeschool Den Bosch en Hogeschool Inholland Delft.

Wil je de reacties lezen of reageren?