Jaarverslag Groene Hotspot Houten 2019

Hoewel de activiteiten en projecten van Groene Hotspot Houten weliswaar nu op een wat lager pitje staan, was 2019 een heel productief jaar! Groene Hotspot Houten werkt sinds de oprichting in 2018 aan het promoten en zichtbaarder maken van de groene opleidingen van Wellantcollege en wat deze kunnen betekenen voor een klimaatbestendige en duurzame samenleving. Daarnaast vervult de Groene Hotspot de rol van makelaar tussen studenten en bedrijven, zodat beide partijen middels stages en projecten van elkaar kunnen leren, en om daarmee ook de doorstroom van het mbo naar het bedrijfsleven te bevorderen.

Innovatieve projecten

Deze doelstellingen kwamen tot uiting in prachtige, zeer diverse projecten, waar samenwerking en innovatie voorop stonden. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een biodiverse stoeptuin, een samenwerkingsproject tussen vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Of bij de aanleg van een watervriendelijke tuin in Utrecht Overvecht, waarvoor studenten Urban Green Development het ontwerp maakten. Beide projecten waren genomineerd voor de Impactprijs 2019.

Nederland Zoemt

Ook in het landelijke project Nederland Zoemt, opgericht om de leefomgeving van de wilde bijen te verbeteren, speelde Groene Hotspot Houten een belangrijke rol. Onder meer bij de ontwikkeling van een app waarin alle bijvriendelijke planten zijn opgenomen.

Lees alles over deze (en nog veel meer) projecten in het jaarverslag van 2019 en over alle plannen en doelstellingen voor komend jaar!

Jaarverslag Groene Hotspot

Wil je de reacties lezen of reageren?