Nieuwe projecten!!

Er lopen dit jaar weer veel mooie nieuwe projecten die door Blauwe Hotspot Dordrecht geïnitieerd zijn, of waar we als partner bij betrokken zijn. Het uitgangspunt bij alle projecten is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te verbeteren, en het bevorderen van de doorstroom mbo-hbo-bedrijfsleven. De rode draad binnen veel projecten is de klimaatopgave in de regio. Hiervoor werken Wellantcollege mbo Dordrecht en de gemeente Dordrecht nauw samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere (onderwijs)instellingen in de regio Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hieronder een overzicht van de nieuwe projecten:

Klimaatadaptatie bij particulieren

Hoe stimuleer je woningeigenaren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen? Welke prikkel en communicatieboodschap heeft het meeste effect? Om daarachter te komen test de gemeente Nissewaard twee verschillende communicatieboodschappen. Het Wellantcollege is vanuit de opleiding Watermanagement niveau 4 verbonden aan deze pilot. Studenten uit de eerste twee studiejaren worden ingezet op deelprojecten en een derdejaars student via een afstudeerproject.

Pilot Kardoen

Diverse partijen in Zuid-Holland zijn onlangs een pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre zij de plant kardoen, familie van de artisjokdistel, in haar volle potentieel kunnen gebruiken voor commerciële biobased doeleinden. In deze experimenteer- en onderzoeksfase werken de deelnemende partijen met studenten nauw samen in literatuuronderzoek, de teelt in containerkweek, het doen van proeven, het monitoren en bemonsteren van de grond, en de ontwikkeling van composiet.

Project Waterdriehoek

Wellantcollege Dordrecht, gemeente Dordrecht en Nationaal Park De Biesbosch werken gezamenlijk aan de natuur- en klimaatopgaven in de regio. Zo werkt Wellant aan bredere opleidingen waar groen en blauw worden gekoppeld aan bouw en infra.

Samenwerken aan klimaatvaardigheden

Door de klimaatopgaven zijn de gevraagde vaardigheden van de mbo’ers toegenomen en complexer geworden. Daarom zijn verschillende bedrijven - onder de vlag van CirkelLab - de samenwerking met Wellant, DaVinci en InHolland aangegaan om samen in de praktijk deze nieuwe klimaatvaardigheden vorm te gaan geven.

Klimaatadaptief groenbeheer

Met een grootschalig project waar veel partners uit het bedrijfsleven en onderwijs betrokken zijn, wil het KCNL de groenvoorzieners van de toekomst bewust maken van hoe er met goed groenbeheer beter geanticipeerd kan worden op klimaatverandering.

Vergroenen schoolplein J.P. Waale

Leerlingen en studenten van het Wellantcollege (vmbo Ottoland en mbo Dordrecht) gaan in 2020 in samenwerking met medewerkers van BlauwZaam en Prachtlint het schoolplein van basisschool J.P. Waale in Gorinchem veranderen in een aantrekkelijke groene oase.

Voor meer informatie over deze projecten mail naar [email protected]

 

Wil je de reacties lezen of reageren?