Op de koffie bij.. Perry Mooij

Naam: Perry Mooij
Opleiding: Watermanagement
Diploma behaald in: 2017
Huidige functie en werkgever: veldmedewerker bij Acacia Water

In het laatste jaar van zijn studie liep Perry stage bij Acacia Water, een adviesbureau in Gouda. Ze waren daar zo tevreden over hem dat ze vroegen of hij daar wilde blijven werken en om daarnaast een deeltijdopleiding te volgen. “Mijn werk is vooral heel veel metingen uitvoeren en het installeren van sensoren. We werken bijvoorbeeld in kustgebieden waar verzilting een issue is, en in veengebieden waar juist bodemdaling een groot probleem vormt.”

Hoe kijk je terug op je schooltijd bij Wellant?

“Over het algemeen heel positief. Als ik zo terug kijk, vond ik het wel een mooie tijd. De vakgerichte vakken waren het interessants en de excursies en praktijklessen waren ook altijd erg leuk om te doen. Organisatorisch had het allemaal wel wat beter gekund. In het 2e jaar kregen we bijvoorbeeld ineens in Gorinchem les, in plaats van in Houten.”

Wat wilde je worden toen je begon met de opleiding?

“Ik kwam uit de binnenvaart vandaan, en was vanuit die achtergrond erg geïnteresseerd in het waterbeheer bij grotere rivieren en kanalen. Dingen waar Rijkswaterstaat zich bijvoorbeeld mee bezig houdt. Uiteindelijk ben ik dus heel ergens anders terecht gekomen, maar wel iets wat ik ook heel leuk vindt.”

Wat is je ambitie voor de komende jaren?

“Ik zou wel wat meer met de bodem willen doen, eventueel in combinatie met natuur en landbouw. Ik volg nu de opleiding Land- en watermanagement, dus dat sluit daar mooi op aan. Ik doe de minor ecohydrologie. Je bekijkt dan per gebied in Nederland welke natuurlijke vegetatie daar ooit heeft gestaan en hoe we dat weer kunnen herstellen. De verschillende bodemeigenschappen van dat gebied spelen daar een grote rol in. Je kijkt dan welke vegetatie daar het beste op kan groeien.”

Heb je nog tips voor nieuwe 1e-jaars?

“Je kunt heel veel kanten op met water, dus ik zou adviseren om op zoveel mogelijk verschillende gebieden ervaring op te doen. Bijvoorbeeld door bij heel uiteenlopende bedrijven stage te lopen.”

Hoe zie je de toekomst voor het vakgebied water?

“Positief. Volgensmij wordt dit thema steeds belangrijker. Er liggen flinke uitdagingen op ons te wachten in verband met klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld waterschaarste. Daar liggen dus heel veel kansen en mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen.”

Wil je de reacties lezen of reageren?