Samen maken we Dordrecht Groenblauw!

De opgave Groenblauwe Stad is gestart door de gemeente Dordrecht als tegenhanger voor de Dordtse bouwopgave, om zo de balans te behouden tussen grijs en groen. En om gezamenlijk (gemeente ism bewoners) de stad en de omgeving klimaatbestendiger in te richten. De drie speerpunten van de opgave zijn: Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Gezonde leefomgeving.

Stimuleren en faciliteren van initiatieven

Op de website www.groenblauwdordrecht.nl komen alle initiatieven vanuit de gemeente samen, zoals bijvoorbeeld het vergroenen van schoolpleinen. Middels een subsidieregeling wil de gemeente stimuleren dat in 2030 alle Dordtse scholen een groenblauw schoolplein hebben. Daarnaast is de site een plek waar inwoners van de gemeente terecht kunnen als ze zelf iets willen oppakken of als ze partners zoeken voor een project of initiatief.

Wat kun jij doen?

De hele website is eigenlijk een ‘call to action’ om zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van je tuin of buurt. Met handige tips en inspiratie om je (achter)tuin om te toveren tot een groene, biodiverse oase, en een handige tool waarmee je kunt testen hoe hoog jouw tuin scoort op het gebied van klimaatvriendelijkheid (biodiversiteit, wateropvang).

De gemeente Dordrecht is partner van Blauwe Hotspot Dordrecht. Door middel van bijvoorbeeld (buurt)projecten en stages werken we gezamenlijk aan een gezonde en groene leefomgeving, waarbij buurtparticipatie een grote rol speelt.

Wil je de reacties lezen of reageren?