Studenten LSK over hun studie

In september van dit jaar is de nieuwe opleiding Leefbare Stad en Klimaat van start gegaan. Vanaf nu zullen enkele enthousiaste studenten met enige regelmaat vertellen over hun studie en de projecten waar ze aan werken.

Wij zijn vier studenten van de opleiding Leefbare Stad en Klimaat (Rick van Pelt, Maurits de Lange, Bart van Zaan en Hahn Foussert) en we willen u met dit artikel informeren over wat deze opleiding precies inhoudt.

Inhoud van de opleiding

Op het Wellantcollege in Dordrecht wordt de opleiding LSK gegeven. LSK staat voor Leefbare Stad & Klimaat. LSK is een groene opleiding waarin studenten les krijgen over de natuur en de manier waarop we hier duurzaam mee om kunnen gaan. Deze opleiding duurt 3 jaar. De opleiding bestaat uit de richtingen Watermanagement, Urban Green Development, Groen, Grond & Infra en Stedelijk Groen. In het eerste jaar van de opleiding krijg je algemene vakken. Vanaf leerjaar 2 krijg je vakken in de richting die je als student hebt gekozen. Vanaf het eerste leerjaar is het de bedoeling dat de student een stage volgen die gerelateerd is aan hun opleiding, dit kan bijvoorbeeld een stage bij een waterschap, Staatsbosbeheer of een hoveniersbedrijf zijn. De bedoeling van deze stage is dat de studenten ervaring op doen door mee te lopen met mensen uit dit vakgebied. De opleiding LSK bestaat nog maar kort, het wordt nu een jaar gegeven op het Wellantcollege. Deze opleiding is erg gericht op de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld veel over klimaatverandering, en op welke manier we proberen dit zo veel mogelijk tegen te gaan.

Vakken

Op deze opleiding krijg je de volgende vakken VCA, Nederlands, Engels, Rekenen, maar ook vakken over de natuur. Deze vakken zelf hebben geen aparte naam. Je krijgt hierbij verschillende thema’s over water, groen, ecologie en bodemkunde.

Toetsen

Aan het begin van het jaar krijgen studenten bijvoorbeeld bij de vakken Nederlands, Engels en rekenen toetsen om te kijken op welk niveau zij het best begeleid kunnen worden. Andere vakken werken vooral in periodes, je krijgt dan een aantal weken les over een onderwerp. Nadat alle stof is behandeld, wordt hier een toets bij afgenomen.

Coach

Iedere student krijgt een ‘coach’ aangewezen. Een coach begeleidt de student binnen de tijd op school. Soms moet je ook op gesprek komen bij je coach, dit is om te bespreken hoe het gaat op de opleiding en of de student nog ergens hulp bij nodig heeft. De coach helpt ook bij stages en alles.

Routekaart

Op onze school maken we gebruik van een routekaart, deze routekaart is verdeeld in 3 jaar. Hierdoor kunnen docenten en studenten duidelijk zien wat voor onderwerpen behandeld gaan worden per periode. Per jaar krijg je twee verschillende periodes. Binnen deze periodes worden de natuurvakken behandeld. Binnen de natuurvakken gaat het dan bijvoorbeeld over Planten, Water, Bodem of Ecologie.

Docenten over LSK

We hebben ook twee docenten geïnterviewd die ons lesgeven op deze opleiding. Klik op de link hieronder voor de interviews.

Interviews

 

Wil je de reacties lezen of reageren?