Studenten over Groenpact: jongeren aan zet!

Vanwege de coronapandemie was de Groenpact Manifestatie dit jaar helemaal online. Ruim 1.500 mensen keken op 4 maart naar de uitzending via You Tube of Facebook. 

Centraal in de uitzending stonden jongeren en hun visie op de grote groene uitdagingen: klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, gezond voedsel en een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen we vanuit de groene sector, als onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken en elkaar versterken? Onze studenten keken én schreven mee! 

Jongeren aan zet! Een Zoom panel met 36 jongeren online, 22 genomineerde leerlingen en studenten voor de Impactprijs Groen Onderwijs én zes inspirerende jongeren aan tafel bij Twan Huys. Zij gingen in gesprek met wetenschappers Louise Vet en Tim van Hattum en Carola Schouten. Speciale gast was Frans Timmermans. 

Waar staan we nu?

Landbouw, natuur en voedsel horen bij elkaar en hebben elkaar nodig, ze zijn met elkaar verbonden. In Nederland is de samenwerking tussen de overheid, de ondernemers en het onderwijs goed georganiseerd, dat moeten we koesteren.
De vraag moet worden: Hoe kunnen we de landbouw verbeteren in plaats van de landbouw verhogen? We worden ons bewust van de omslag die gemaakt moet worden en die is best omvangrijk. Het landbouwsysteem dat we nu hebben, hebben we in 50 jaar opgebouwd. De boeren willen wel veranderen en dingen aanpassen, maar hoe zorg je ervoor dat ze daarvoor betaald gaan krijgen? Niemand wil de prijs ervoor betalen. Er moeten meer mogelijkheden komen om boeren te compenseren dan dat we nu hebben. We moeten de jonge ondernemers een handelingsperspectief geven voor de langere termijn. Dan gaan ze ondernemen.
Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen natuur en landbouw. Integendeel, de landbouw heeft de natuur ontzettend hard nodig. Het wordt steeds moeilijker voor jonge boeren om bestaande bedrijven over te nemen. De banken kunnen hulp bieden bij het financieren van de bedrijven, maar dan moet er een transitie en een cultuuromslag plaatsvinden. De overheid heeft doelen gesteld die nog best moeilijk zijn om nu te behalen, maar onderwijs kan een grote hulp zijn om deze doelen te behalen. 

Waar gaan we naartoe?

Hoe ziet Nederland er uit over 100 jaar?

Nederland kan over 100 jaar onder water komen te staan. Dat is niet wat we willen. We kunnen het ook omdraaien door bijvoorbeeld op zee energie en voedsel te gaan produceren (bijvoorbeeld: wind, waterstof, en zonne-energie. Oesters, mosselen, zeewier eiwittransitie).

Landinwaarts gaan we rivieren meer ruimte geven om water af te voeren. In de veenweide gaan we gebieden 'vernatten’ tegen bodemdaling en de CO2 -uitstoot omzetten in natte natuurgebieden en daar producten produceren voor de bouw.

In kleigebieden gaan we voedsel verbouwen op een plantaardige en circulaire manier. In de hoge zandgebieden gaan we 'sponzen’. We gaan klimaatslimme bossen en beken aanleggen. De functie van deze bossen en beken is het vasthouden van CO2 zodat we meer van dit soort bossen kunnen aanleggen voor het kappen van hout. Het stedelijk gebied willen we groener en gezonder maken.

 

Hoe pakken we het aan?

Het is nu de tijd om dingen te gaan oplossen en te gaan vormgeven. We moeten de komende 10 jaar de uitstoot van C02 met 55% verminderen. We moeten meer natuurinclusief gaan wonen en 1 worden met de natuur om ons heen.

Ook moeten we kinderen meer bewust laten worden waar hun eten vandaan komt. Iedereen denkt mee aan de oplossingen van morgen. Je hebt pas een duurzame ontwikkeling als people, planet en profit in evenwicht zijn. We moeten meer nieuwe ideeën gaan bedenken om voedsel te gaan kweken op minder grond. Gelukkig zijn er al een heleboel oplossingen bedacht: vertical forest en landbouw in de stad.

Het laatste woord was aan Carola Schouten. Welke boodschap heeft zij voor de jongeren die nu in de groene sector studeren of net klaar zijn en aan het werk gaan? Schouten: “Jongeren gaan straks het leven vormgeven: voedsel produceren, biodiversiteit vergroten en natuur creëren in de buitenomgeving, maar ook in de stad. Nederland heeft veel kennis, daarmee kunnen we ook een internationale rol blijven vervullen. Jongeren hebben de toekomst, zij zíjn ook de toekomst. Jullie zullen het vooral samen moeten doen."

Wil je de reacties lezen of reageren?