Over Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Bodem & Klimaat’. De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek (zowel online als op een fysieke locatie) waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s. Daarnaast is het dé plek voor cursussen en trainingen en het ontwikkelen van nieuwe modules en opleidingen.

Makelaar tussen onderwijs en bedrijfsleven

Experts afleveren op het gebied van Water, Bodem & Klimaat, dat is de doelstelling van Blauwe Hotspot Dordrecht. Door de inzet van Blauwe Hotspot borgt het Yuverta college de nauwe samenwerking met de regio’s Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, en verbindt het zich aan de regionale blauwgroene agenda’s. Op die manier kunnen onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor een klimaatbestendige, leefbare en duurzame toekomst. De Blauwe Hotspot fungeert hierin als makelaar die partijen samenbrengt, - leerlingen, studenten en medewerkers uit bedrijfsleven en overheid - met als doelstelling om met elkaar te werken en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld bij projecten waarin studenten en ondernemers samenwerken aan regionale opgaves. Burgerparticipatie speelt hier ook een grote rol in. Door burgers actief te betrekken bij (lokale) projecten weten we beter wat er speelt in de gemeenschap.

Investeren in talentontwikkeling

Voor het onderwijs betekent het een kans om studenten in een authentieke context op te leiden en om de doorstroom vmbo-mbo-hbo-bedrijfsleven te verbeteren. Het mbo is een onmisbare schakel om de visie en planvorming vanuit de overheid naar de burger te vertalen. Een ander belangrijk doel is om jongeren enthousiast te maken voor de nieuwe opleiding ‘Leefbare Stad en Klimaat’ van Yuverta. De opleidingen ‘Watermanagement’, ‘Urban Green Development’ en de Hoveniersopleiding Niveau 4 vallen sinds het schooljaar 2020 – 2021 onder de opleiding Leefbare Stad & Klimaat. Yuverta wil hiermee een nieuwe generatie studenten opleiden die over de juiste vaardigheden beschikken om klimaatoplossingen te bedenken, én uit te voeren.

De Blauwe Hotspot als ‘Living Lab’

De Blauwe Hotspot is een gecertificeerd Europees Living Lab en is partner van ‘European Network of Living Labs’ (ENoLL).