Projecten van de Blauwe Hotspot

Hier staat een overzicht van de huidige projecten die door Blauwe Hotspot Dordrecht geïnitieerd zijn, of waar we als partner bij betrokken zijn. Het uitgangspunt bij alle projecten is de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verbeteren, en het bevorderen van de doorstroom mbo-hbo-bedrijfsleven.