Game-On

Op 4 en 5 juni 2019 werd in Gorinchem de 7e editie gehouden van de techniekmanifestatie ‘Game On’. Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van het 1e leerjaar van het voortgezet onderwijs konden daar gedurende twee dagen op een actieve manier kennis maken met voor de regio belangrijke technische sectoren. 4000 leerlingen van het basisonderwijs bezochten dit groots opgezette evenement en kwamen zo in aanraking met techniek in alle beroepssectoren. 'Game On' is een initiatief van School & Bedrijf in samenwerking met Binder, Kwakernaak B.V. en Waterschap Rivierenland.

Mbo-studenten geven waterworkshops

Op acht verschillende pleinen konden de leerlingen techniek zelf ervaren door middel van workshops. Op het plein ‘Water en Groen’ hielden studenten van Wellantcollege mbo Dordrecht workshops met water als centraal thema. De Water- en groensector deed in 2019 voor het eerst mee. Het was een groot succes, mede dankzij het organisatietalent van de mbo-studenten, die het Water en groen-plein samen met het bedrijfsleven hebben opgezet.

Generale repetities bij Wellant Dordrecht

Een paar weken eerder werden de generale repetities gehouden, waarbij de studenten de workshops demonstreerden aan vmbo-leerlingen van Wellant Dordrecht. In kleine groepjes kregen de leerlingen uitleg over thema’s als: ‘waterkwaliteit meten met behulp van vissen’, ‘Nederland onder water’ (wat gebeurt er als de waterspiegel stijgt), ‘natuurvriendelijke oevers bouwen’ en konden ze het ‘rioolspel’ spelen om te leren hoe bijvoorbeeld om te gaan met wateroverlast.