Internationaal

Hier vind je een overzicht van alle intenationale projecten waar de Blauwe Hotspot bij betrokken is.

  • Deelname aan Platform of Vocational Excellence (PoVE) Water - scale up - 
  • European Network of Living Labs