Klimaatadaptatie bij particulieren

Hoe stimuleer je woningeigenaren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen? Welke prikkel en communicatieboodschap heeft het meeste effect? Om daarachter te komen test de gemeente Nissewaard twee verschillende communicatieboodschappen. Dat doet ze in twee wijken uit de jaren zeventig.

Pilot financiële prikkel voor klimaatadaptatie
Om de klimaatambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te halen, kunnen overheden ook particulieren stimuleren om maatregelen te nemen. Om de gemeente Nissewaard bestand te maken tegen hemelwateroverlast, hittestress en droogte, is meer ruimte voor biodivers groen en water nodig. De gemeente en het waterschap vervullen hierin een belangrijke rol, maar kunnen dit niet alleen, omdat ruim de helft van het oppervlak privaat terrein is. Daarom willen ze inwoners ertoe bewegen hun huis en/of tuin klimaatrobuust in te richten. Maar voordat de gemeente Nissewaard overgaat tot een grootschaligere stimuleringsregeling voor haar inwoners, wil ze eerst een pilot uitvoeren op perceelniveau. Door onderzoek onder woningeigenaren in twee buurten wil de gemeente inzicht krijgen in wat wel of niet werkt om inwoners te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen. Het gaat hierbij vooral om het verschil in effect tussen alleen subsidie bieden en subsidie aangevuld met actieve voorlichting.

In deze pilot worden expertise, materiaal, creativiteit en inzet gecombineerd vanuit de gemeente Nissewaard, Hogeschool Rotterdam, Wellantcollege Dordrecht, Buurkracht, en het Waterschap Hollandse Delta. 

Rol van Wellantcollege Dordrecht
Het Wellantcollege is vanuit de opleiding Watermanagement niveau 4 verbonden aan deze pilot. Studenten uit de eerste twee studiejaren worden ingezet op deelprojecten en een derdejaars student via een afstudeerproject. Deze mbo 4-studenten dragen bij aan de pilot door activiteiten als interviews afnemen/gesprekken voeren met bewoners en voorlichtingsmateriaal ontwikkelen over klimaatadaptieve tuinen. De meerwaarde voor het Wellantcollege in participatie binnen deze pilot is gelegen in de samenwerking tussen gemeente, bewoners, studenten en docenten mbo-hbo
en de kennis en vaardigheden die daarbij ingezet kunnen worden binnen een multidisciplinar team.