Pilot Kardoen

Inspiratie uit de natuur!

Van de teelt van kardoen naar een concrete bouwtoepassing
Diverse partijen in Zuid-Holland zijn onlangs een pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre zij de plant kardoen, familie van de artisjokdistel, in haar volle potentieel kunnen gebruiken voor commerciële biobased doeleinden. Tevens wordt bij de teelt ervan getoetst wat de effecten zijn van het verbouwen van deze plant op onder meer de leefomgeving, met inzet van diverse organische reststromen.

Veelzijdige plant
Kardoen is een distelachtige plant met oorsprong in het Middellandse Zeegebied. Het mooie aan deze plant is dat deze in potentie in zijn geheel gebruikt kan worden. De plant bestaat uit een bloem (voor decoratie), bladstelen (voor voedseltoepassingen), enzymen (voor de bereiding van bijvoorbeeld vegetarische kaas), olie uit de zaden (als bron voor biodiesel), en als laatste kunnen de vezels van de plant gebruikt worden voor de ontwikkeling van composieten. Dit zijn materialen die opgebouwd zijn uit verschillende componenten waardoor ze heel goed voor diverse bouwtoepassingen gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, lampen, gevels of isolatiemateriaal.

Pilot
In deze experimenteer- en onderzoeksfase werken de deelnemende partijen met studenten nauw samen in literatuuronderzoek, de teelt in containerkweek, het doen van proeven, het monitoren en bemonsteren van de grond,en de ontwikkeling van composiet. Daarin worden verschillende onderzoeksvragen meegenomen, waaronder:

  • Wat is de invloed van reststromen als koffiedik en bierbostel op de bodem, leefomgeving en op de teelt van kardoen? Hoe zit het met het zoutgehalte, eventuele verontreinigingen en de bemestende waarde van deze reststromen?
  • Wat is de invloed van kardoen op de bodem en de leefomgeving, bijvoorbeeld als het gaat om beworteling en bodemziekte?
  • Kan van de vezels een biobased composiet met voor de bouw relevante toepassingsmogelijkheden worden gemaakt?  

Samenwerkende partijen
Deze pilot is een samenwerking tussen Schaffenburg (fabrikant van kantoormeubilair), Kwekersgilde (circulaire stadslandbouwer), Cirkellab (aanjager regionale, circulaire economie), Hogeschool Inholland en Wellantcollege. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door KIEM-hbo die als doelstelling heeft het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden rondom innovatieprojecten, bestaande uit hogescholen, mkb-ondernemingen en publieke partijen.

Meer informatie
Neem contact op met Jenny Schrauwen van Hogeschool Inholland via [email protected].