Practoraat Water & Bodem

"Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”

 

Sinds 1 september 2022 is Patrick Asmawidjaja practor Water & Bodem bij Yuverta. Het practoraat werkt nauw samen met de Blauwe Hotspot.

Wat is een practoraat?

Zoals er op het hbo een lectoraat is, is er op het mbo een practoraat. Het practoraat is een instituut binnen een mbo-instelling waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoer op een specifiek thema. Het pactoraat zoekt aansluiting met (regionaal) bedrijfsleven. Het bevordert innovatief vakmanschap onder de mbo-studenten.  

Wat doet een practor?

Aan het hoofd van het practoraat staat de practor. De practor is de hoofdonderzoeker en werkt samen met docent-onderzoekers. Ook zorgt een practor voor meer praktijkgericht onderzoek binnen het onderwijs.

Aanleiding van practoraat Water & Bodem

Nederland, waterland. We hebben lang gevochten tegen wateroverlast. Tegenwoordig kampen we tegelijk steeds vaker met watertekort. Zeker in de regio van de Zuid-Hollandse Delta is dit een actueel thema. Want door de gevolgen van klimaatverandering, volgen periodes van droogte en heftige regenval elkaar op. De grenzen van ons watersysteem lijkt te zijn bereikt.

Water is echter niet een opzichzelfstaand fenomeen. Want, water en bodem zijn onlosmakelijk verbonden. Wanneer regen uitblijft, droogt de bodem uit. Wanneer een heftige regenval over de droge bodem trekt, heeft dat gevolgen. Maar, een goede bodemstructuur kan helpen bij waterbuffering. Op dit moment is de Nederlands bodem vaak als een vergiet. Het water moet vooral zo snel mogelijk weg. We willen naar een bodem die werkt als een spons. Waarin water even wordt vastgehouden. Waterberging en waterbuffering.

Juist bodembeheer kan bijdragen aan watermanagement. De juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op het jusite moment. Maar ja, hoe dan precies? Op wetenschappelijk niveau lopen diverse, waardevolle onderzoeken. Tegelijk willen we dat de arbeidsmarkt van de toekomst ook al kennis heeft gemaakt met de nieuwste innovaties. We hebben behoefte aan skills, vaardigheden en praktijkgericht onderzoek. Daar is het practoraat voor opgericht! 

 

Practoraat Water en Bodem

Dankzij de regiodeal Zuid-Hollandse Delta is sinds 1 september 2022 Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Het practoraat Water en Bodem werkt nauw samen met de Blauwe Hotspot Dordrecht. De Blauwe Hotspot is een community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Bodem & Klimaat’. De hotspot fungeert als een soort kennismakelaar. De practor zorgt voor de uitvoering van concrete onderzoeken. Deze onderzoeken zijn vooral regionaal in de regio Zuid-Hollandse Delta. Denk aan de waterkwaliteit in sloten en de bodemkwaliteit in de veenweidengebieden.

Zuid-Hollandse Delta

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten werken samen in de Zuid-Hollandse Delta. In de Regio Deal bundelen zij hun krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Lees het interview met Patrick Asmawidjaja hier.

 

Lopende onderzoeken

  • Met dank aan een KIEM-fonds, wordt er voor MKB organisatie Groen Dak Coach onderzocht of groene daken duurzamer kunnen. Hier lees je meer.
  • Met dank aan Erasmus+ gelden, draagt het practoraat bij aan een onderzoek naar praktijk gericht onderzoek.

Kennismaken of samenwerken?

Ben je werkzaam op het gebied van water & bodem in de regio Zuid-Hollandse Delta en wil je samenwerken? We maken graag kennis! Stuur dan een mail naar Patrick via [email protected].

Of kom ook eens naar één van onze community-events, zoals de aankomende practorale rede. Je kan ook actief deelnemen aan gesprekken via onze LinkedIn pagina.