Samenwerken aan klimaatvaardigheden

Om klimaatoplossingen niet alleen te kunnen bedenken, maar ook uit te voeren, is in hoog tempo behoefte aan klimaatvaardigheden bij studenten en werknemers. Deze opgaven vergen vernieuwing in het opleiden van mensen, een nieuwe en continue manier van leren. In de Blauwe Hotspot Dordrecht werken onderwijs en bedrijven samen aan een klimaatbestendige, leefbare en duurzame omgeving in stad en dorp. De Blauwe Hotspot vormt hierin een netwerk, een nieuwe manier van samenwerken én mondt uit in een fysieke locatie voor praktijk en kennisontwikkeling.

Meer vraag naar klimaatvaardigheden

Door de klimaatopgaven zijn de gevraagde vaardigheden van de mbo’ers toegenomen en complexer geworden. Er is meer vraag naar nieuwe inrichtings- en aanlegvaardigheden, aan klimaatkennis en de verbinding met kennis van water en techniek. Hiervoor is een vernieuwing en verbreding van het curriculum van groenopleidingen nodig. Daarom zijn verschillende bedrijven - onder de vlag van CirkelLab - de samenwerking met Wellant, DaVinci en InHolland aangegaan om samen in de praktijk deze nieuwe klimaatvaardigheden vorm te gaan geven. Dit gebeurt door het aanpassen en doorontwikkelen van het curriculum, de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Leefbare Stad en Klimaat, het verbeteren van de aansluiting van mbo 4 naar het hbo, en door het vormgeven van een Leven Lang Ontwikkelen-traject voor het bedrijfsleven.

Leren in de praktijk

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de Duurzaamheidsfabriek (techniek) op het Leerpark in Dordrecht en samengewerkt met het Living Lab Klimaatadaptatie (beleidsontwikkeling en R&D) in Dordrecht. Daarnaast komt er een WerkLab op de nieuwe schoolcampus van Wellant Dordrecht. De lessen uit de theorie en praktijk die binnen het project worden opgedaan, bepalen hoe het WerkLab eruit komt te zien. Binnen het project wordt ook een tijdelijk WerkLab ingericht, waarmee ervaringen door studenten, docenten, werknemers, bedrijven en overheden worden opgedaan. Op en rond het (tijdelijke en uiteindelijke definitieve) WerkLab wordt praktijkgericht en samen met bedrijven gewerkt aan het inrichten van groene daken, gevels, tuinen, wateroplossingen, etc.