Studenten doen onderzoek naar klimaatadaptief groenbeheer

Het draagvlak om steden klimaatbestendiger in te richten wordt steeds groter. De transitie naar ecologisch groenbeheer, met meer aandacht voor biodiversiteit, neemt ook een steeds grotere vlucht. Een positieve beweging die op veel plekken zijn vruchten afwerpt. Klimaatadaptief groenbeheer bestaat echter nog niet. Hier wil het KCNL (KennisCentrum Natuur en Leefomgeving) verandering in brengen, met een grootschalig project waar veel partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven bij betrokken zijn. Mbo-studenten van Wellantcollege Dordrecht en Houten en leerlingen van vmbo Ottoland spelen een grote rol in dit project.

Groen beheer is het halve werk

Voor groenbeheer bestaan er voorgeschreven pakketten met maatregelen, de zogenaamde groenbestekken. Stap 1 binnen het project is om de groenvoorzieners van de toekomst bewust te maken van hoe er met goed groenbeheer beter geanticipeerd kan worden op klimaatverandering. Vervolgens wordt er een aanzet gegeven om een concreet groenbestek te gaan vormgeven waarmee aannemers en groenbeheerders aan de slag kunnen. Om dit te realiseren moet er onderzoek gedaan worden naar de kansen en knelpunten van een dergelijk bestek. De laatste stap is dat de opleidingen hun curriculum aanpassen, opdat studenten kennis en ervaring kunnen opdoen met dit beheer.

Studenten onderzoeken mogelijkheden klimaatadaptief groenbestek

Naast KCNL en het bedrijfsleven, nemen diverse onderwijsinstellingen deel aan dit project, waaronder Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland en Wellantcollege. Een aantal studenten is voor de zomervakantie al met onderzoek begonnen. Deze onderzoeksfase wordt in het schooljaar 2019-2020 uitgebreid naar andere onderwijsonderdelen. Dan zullen ook leerlingen van Ottoland en Wellantcollege Dordrecht en Houten worden ingeschakeld voor onderzoek en stages. En zullen de eerste resultaten getoond worden.