Studentprojecten

De Blauwe Hotspot treedt als makelaar op tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden op het gebied van bodem, water en klimaat. Onder andere door studenten van Yuverta in projectvorm aan actuele vraagstukken te laten werken met opdrachtgevers. Zo genieten studenten van contextrijk onderwijs en bedrijfsleven en overheden van verbinding met vmbo's en mbo's.

 

Wil jij ook aan de slag met een groep vmbo of mbo-studenten met een vraagstuk op het gebied van water, bodem of klimaat? Dat kan! Stuur dan een bericht naar Richa van Zoelen via [email protected].

 

Huidige projecten

 

Benieuwd naar de inhoud van de huidige projecten? 

 • Een Groene Vogelbuurt
 • Uitvoeren waterkwaliteitmetingen, in opdracht van Gemeente Molenlanden
 • Advies over plantsoorten om met groene daken biodiversiteit te stimuleren, in opdracht van GroenDakCoach, in samenwerking met i-Lab.
 • Groene schoolpleinen in Dordrecht. Opdrachtgever: Monique de Carpentier, Yuverta/Gemeente Dordrecht. Doel: Gemeente Dordrecht heeft als doel om in 2040 50% van de basisschoolpleinen te vergroenen. Het doel van dit project is om basisscholen makkelijke handvatten te geven voor vergroening zodat meer kinderen op een blauwgroen schoolplein kunnen buitenspelen. Hoe: werkbeschrijving van het aanleggen van een wilgentenentunnel
 • Beplantingsplan Slimme Regenton. Opdrachtgever: Meike Kipp, Programma 4Buiten, in samenwerking met Gemeente Dordrecht en studio Bas Sala
 • Bodemonderzoek Zorgboederij Zuidpunt. Opdrachtgever:. Doel:

Afgeronde studentprojecten

 

We zijn ontzettend trots op alle projecten waarmee we scholieren en studenten in contact hebben gebracht met de blauwgroene vaardigheden van de toekomst. Hier vind je een overzicht van alle projecten die we hebben uitgevoerd.

2021: mbo-hbo en bedrijfsleven slaan de handen ineen voor een onderzoek naar bio-based circulaire materialen

 • Tijdens de Pilot Kardoen is onderzocht of deze plant gebruikt kan worden voor commerciële doeleinden. Denk aan bio-based bouwmateriaal. Deze pilot is een samenwerking tussen Schaffenburg (fabrikant van kantoormeubilair), Kwekersgilde (circulaire stadslandbouwer), Cirkellab (aanjager regionale, circulaire economie), Hogeschool Inholland en Wellantcollege.

2020: mbo-studenten en gemeentes vergroenen schoolpleinen en doen onderzoek naar klimaatadaptatie bij particulieren

 • Mbo-studenten hebben zich regionaal ingezet bij verschillende schoolpleinen, zoals bij Vergroenen schoolplein J.P. Waale en bij SBO De Toekomst
 • Met het project 'Klimaatadaptatie bij particulieren' hebben studenten in opdracht van gemeente Nissewaard twee verschillende communicatieboodschappen getest, om te onderzoeken hoe woningeigenaren gestimuleerd kunnen worden om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.
 • Binnen het project Waterdriehoek werkten Yuverta (toen nog 'Wellantcollege') gemeente Dordrecht en Nationaal Park De Biesbosch gezamenlijk aan de natuur- en klimaatopgaven in de regio. 

2019: beroepenoriëntatie, proeven aan de circulaire economie en samenwerkingen met vmbo, hbo en bedrijfsleven

 • Studenten van het VMBO, MBO en HBO hebben samen onderzoek gedaan naar klimaatadaptief groenbeheer voor KCNL (KennisCentrum Natuur en Leefomgeving).
 • MBO en HBO studenten hebben samengewerkt aan het bouwen van een circulaire showcase voor een circulaire woning met buitenruimte.
 • Tijdens jongerenlab heeft de Blauwe Hotspot studenten in aanraking gebracht met biobased en circulair bouwen, waarmee is gewerkt aan een mini-daktuin. Studenten hebben geleerd van circulaire koplopers, zoals De deelnemende partijen zijn: Gerrard Street, E-Waste Arcades, Recycled Islands, Wasteboards, Beeblue, Binder, Fruitleather, Kwekersgilde en Verheij.
 • De Blauwe Hotspot draagt jaarlijks bij aan beroepenoriëntatie aan basisschoolleerlingen tijdens Game-On. Zo laten wij kinderen op een leuke manier kennis maken met blauwgroene vaardigheden.