Vergroenen schoolplein J.P. Waale

Leerlingen en studenten van het Wellantcollege (vmbo Ottoland en mbo Dordrecht) gaan in 2020 in samenwerking met medewerkers van BlauwZaam en Prachtlint het schoolplein van basisschool J.P. Waale in Gorinchem veranderen in een aantrekkelijke groene oase. Op zaterdag 2 november 2019 werd de aftrap gegeven en hebben de eerste tegels van het schoolplein in de Lingewijk plaatsgemaakt voor frisse groene struiken!

Een groen, uitdagend en duurzaam schoolplein

Een team van 20 ouders, leerlingen, teamleden en vrijwilligers van Prachtlint hebben gezamenlijk de eerste schop in de aarde gezet. De hele transformatie van het saaie tegelplein naar een groen, uitdagend en duurzaam schoolplein zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Het wordt namelijk ook een werk-leertraject in samenwerking met Wellant (zowel vmbo als mbo). De vmbo-leerlingen zullen voornamelijk betrokken zijn bij de uitvoer van het vergroenen van het schoolplein, terwijl de mbo-studenten een insectenhotel op het schoolplein zullen realiseren en onderzoek doen naar de mogelijkheden van een Wadi met randbeplanting. Hoveniersbedrijf Sterk is ingeschakeld bij de uitvoering en leverde voor deze eerste fase de grond en de ligusterstruiken. De Groene Motor stelde het werkmateriaal ter beschikking.

Update juni 2020:

Mbo-studenten Gertjan van Galen en Gerben de Jong hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een Wadi op het schoolplein. Hiervoor hebben ze eerst bodemonderzoek gedaan, gekeken naar de oppervlakte die de Wadi in beslag neemt, en een beplantingsplan gemaakt die aan de eisen van een Wadi en aan de wens van de school voldoet (o.a. insectvriendelijke en niet-giftige planten). De resultaten van dit onderzoek hebben de twee studenten op 20 april 2020 via een online vergadering gepresenteerd aan het schoolbestuur van de J.P. Waaleschool.

Copyright foto: PR-bureau Blyde